اخبار

July 24, 2019

اسکنر اشعه X JC5335 و JC1833 WTMD در دفتر پلیس

اسکنرهای توشه ای ایکس سری SECUSTAR و ردیاب های فلزی Walk Walk Through در دفاتر پلیس رواندا نصب شدند

و دفاتر پلیس کنیا ، اسکنرهای بسته پرتو X مدل JC5335 با عملکرد اسکن خودکار ، اسکن دو جهته ، حداکثر

در حال بارگیری به 175 کیلوگرم ، دستگاه دارای زنگ اشیا خطرناک و عملکرد دایره قرمز ، از طریق اسکنر JC1833 راه بروید

ساخته شده از مواد آلومینیومی و پانل های چوبی ضد آب با چگالی بالا.

اطلاعات تماس