اخبار

August 8, 2019

تجهیزات سری SECUSTAR در دانشگاه

اهمیت مدیریت بازدید کنندگان در امنیت دانشکده یا دانشگاه امروز ، نحوه کاهش حملات در مدرسه ،
ما طیف گسترده ای از خطرات مدارس - تهدیدات امنیتی در جهان را دیده ایم ، دولت باید توجه بیشتری به آن داشته باشد ، مدرسه
تجهیزات امنیتی نصب شده ورودی از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند ، مانند دستگاه صفحه نمایش اشعه ایکس ، ردیاب فلزی
اتومبیل های قیمتی در حال افزایش ، موانع رونق و پسر. ما SECUSTAR یک راه حل امنیتی جامع برای مدارس ارائه می دهیم.

اطلاعات تماس