اخبار

December 30, 2019

اسکنر چمدان اشعه ایکس JC5030 در هتل ها و مرکز خرید

آنکا بازار بزرگترین مرکز خرید در آنکارا ، ترکیه است ، آنها 15 دستگاه اسکنر چمدان ایکس ایستر SECUSTAR را نصب کرده اند

JC5030 در هر ورودی بازار.

اطلاعات تماس